Afdelingsnieuws

Belangrijke email van secretaris A30 (14 mei 2018)

Vanwege de nieuwe privacy wet is het nodig dat de afdelingssecretaris opnieuw van iedereen op de verzendlijst individueel toestemming krijgt. Wie op de verzendlijst van de Afdeling Eemsmond wil blijven of per email informatie ontvangen doet er goed aan de mail aandacht te geven.

Zonnige Molendag 12 mei 2018 in Ten Post

Molen Olle WiddeMet een Veron vlag fier wapperend aan de trans in het zicht van de N360 en diverse opgestelde antenne´s was bijna niet te missen voor passanten dat er wat gaande was. Het leek of de tientallen bezoekers het op elkaar afgestemd hadden, want er was volop ruimte voor rondleidingen en vragen. Op drie verdiepingen in de molen had de crew opstellingen geplaatst, dus er was voor bezoekers voldoende te zien. Bovendien stond er voldoende wind om de wieken te laten draaien, alleen voor het malen leek het net te weinig waardoor de crew op de maalzolder wel een hoop stof en lawaai bespaard werd.
De meeste verbindingen werden QRP met 10 mWatt gemaakt via WSPR met een Raspberry Pi en langdraad antenne van 10 m. Tot wel 639 km in Zweden. Een poging met WSPR op de maalzolder met een afgestemde magnetische dipool wilde alleen bevestigen dat er op de benedenverdieping een signaal stond. Een uitgebreider verslag is er vast op de clubavond in september te verwachten.

Wijziging plannen Molenweekend 12 en 13 mei 2018!

De nieuwe locatie is de molen "Olle Widde" in Ten Post aan de Eestumerweg 37. Een uitgebreid verhaal over de molen is te vinden in de Molendatabase. Op de locatie gaat de groep zaterdag 12 mei allerlei antenne´s uitspannen en met verschillende modes werken. De call is PI4EMS.
Een pagina bij qrz.com zal updates bevatten met de actieve frequenties.

PA6WMAF actief met Molenweekend 12 en 13 mei 2018

Let op wijziging!

Tijdens het Molenweekend van zaterdag 12 en zondag 13 mei zal op de molen Aeolus in Farmsum weer een station opereren. De laatste keer dat we dit vanuit de Afdeling organiseerden was in 2012 en 2013, dus je mag dit bijna een lustrum activiteit noemen. De call PA6WMAF waaronder gewerkt wordt staat voor Wind Molen Aeolus Farmsum. Meer informatie over Windmills on the Air is te vinden op de website van de Veron, of via Ignas, PA1IF.

Arduino avond geniet ruime belangstelling

Vrijdag 9 maart 2018 was de aftrap met de Arduino als doorlopend bouwproject binnen de Afdeling. Voor de start was er ruim aandacht voor de installatie en werkende voorbeelden. Eerste project is een CW decoder, waarbij de creativiteit deze keer erg op de proef is gesteld door niet gelijk te verwijzen naar een schakeling of programma. Internet is gewillig, dus na wat speurwerk hierbij de link: www.skovholm.com/cwdecoder. Het is de bedoeling dat deze website een rol speelt bij de tips en vragen. Later deze week meer hierover.

Nepwinkels online op vroegere domeinnamen Veron

Op de website van Veron staat een waarschuwing voor nepwinkels die de naam van de Veron gebruiken. Een daarvan gebruikt de oude domeinnaam van V2G, www.v2g.nl.
Op zich is het geen nieuw verschijnsel dat opgegeven domeinnamen een 2e leven krijgen, maar meestal zien we er dan advertentiepagina´s. Achteraf hadden ze die namen voor die paar Euro/jr kunnen aanhouden.

Velddag 2017

Op de eerste zaterdag in september is wederom een Velddag georganiseerd door enkele enthousiaste afdelingsleden. De rode draad daarbij was de afstraling van magnetische loop antennes vergelijken met dipoolantennes. Verschillende stations in de provincie waren hiervoor standby om rapporten te leveren. Een verslag van de resultaten volgt op de afdelingsvergadering in september. RTVNoord was ook aanwezig op de Velddag, maar de mast van de omroepwagen bleef onbenut. Een geluidsopname van de uitzending met uitleg van Henk volgt na de vergadering.
De presentatie door Ignas, PA1IF (in pdf-formaat) geeft een gedetailleerde indruk van de veelheid aan opstellingen en metingen tijdens de Velddag. Van de antennemetingen is door Robert, PA0RWT, een presentatie gemaakt in pdf-formaat: Velddag 2017 WSPR-test.[publ. 2 maart 2018]. In de Electron van maart 2018 staat een uitgebreid artikel over deze Velddag. Antennetest met 5W WSPR op 40m Poynting Vector Antenna & Magnetic Loop in een verslag (pdf) van Robert, PA0RWT.

Delfsail 2016

Vrijdag 1 en zaterdag 2 juli 2016 is een crew actief geweest tijdens Delfsail. De eerste dag zijn er 35 QSO´s gemaakt en op de zaterdag nog zo´n 60. Antenne plaatsing blijft experimenteren en leerde in deze situatie dat naburige antenne´s werkten als een zuigkring. Het digitale ontvangstrapport van een WSPR signaal gaf een mooi plaatje van het bereik. Er is uitgezonden in CW en fone. Doordat maar beperkt verkeer was toegestaan aan de kade, werd dat een praktische beperking voor de apparatuur. De ruimte in de radiohut was uiteraard ook beperkt. Beelden zijn binnenkort te zien op de vernieuwde website van pi4ems.nl.

De voormalige mijnenveger Hr.Ms. Naarden van het Zeekadetkorps Delfzijl zal met Delfsail toch beschikbaar zijn voor activiteiten! Inmiddels is per email een oproep uitgegaan naar de afdelingsleden, want er moet nu in korte tijd wat georganiseerd worden. Voor zaterdag 2 juli is inmiddels een basiscrew beschikbaar. Plan is met PI4EMS uit te komen op twee banden, VHF en 80 m.
Tijdens de laatste afdelingsbijeenkomst leek het er nog steeds op dat het schip in het droogdok zou. Op korte termijn een alternatief vinden bleek niet mogelijk en daarmee lagen de voorbereidingen stil. 31 mei
De groep van de afdeling die met Delfsail 2016 actief zal zijn, is zaterdag 25 juni bij elkaar geweest. Plan is dat PI4EMS op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli in de lucht zijn met Delfsail. Het blijft nog even spannend of met de speciale call PA6DSL/MM, danwel PI4EMS/MM in de lucht zullen zijn.
Bijzonder is dat naast ervaren operators van de afdeling Eemsmond ook zeekadetten in de gelegenheid zijn achter de microfoon plaats te nemen. Hiervoor is door Ignas, PA1IF, in de weken vooraf een training georganiseerd. Hiermee krijgt voor de bemanning de radiohut weer de passende betekenis. Hoewel de originele zenders weer aanwezig zijn, zal voor het gemak geput worden uit de collectie van A30 en deelnemende operators. Ook de antenne´s zijn aangepast voor de amateurbanden. Operators in de radiohut zijn vooral op zichzelf aangewezen aangezien er maar ruimte is voor twee personen die elk een transceiver onder hun hoede hebben.
update 26 juni 2016

Afdelingsbijeenkomst september “2nd Light voor Camras Radiotelescoop in Dwingeloo”, 11 september 2015

Jan PA3FXBVoor het huishoudelijk deel de uitnodiging van het HB voor de Noordelijk overleg in november van de Afdelingen. Een update van de stand rond Delfsail 2016 door Ignas, PA1IF. Bespreking slimme meter storing (PLC) op de HF band bij Wim, PA0JIT, die Henk, PA7HWE, meeneemt naar de EMC-cie. Peiling door Robert, PA0RWT, naar kennis van klasse E apparatuur.
Lezing over restauratie en gebruik van de Dwingeloo Radiotelescoop door Jan van Muijlwijk, PA3FXB. In zijn presentatie heeft Jan het resultaat getoond van de vele inspanningen door vrijwilligers en sponsoren: een antenne die uniek is en een groeiende belangstelling trekt voor de Radiotelescoop en de radiohobby. De uitnodiging om als Afdeling een keer langs te komen in Dwingeloo krijgt waarschijnlijk al dit jaar een vervolg. Geïnteresseerde afdelingsleden kunnen zich vast (per email) aanmelden bij de secretaris van de Afdeling Eemsmond.

Afdelingsbijeenkomst mei, “de Meetavond”, 8 mei 2015

Er is weinig ter meting aangeboden en dan kun je aannemen dat iedereen de radiospullen blijkbaar goed voor elkaar heeft... De zenders waar met de spectrumanalyzer naar is gekeken, zijn onder andere:

  • een marifoon
  • een mobiele telefoon

Marten, PA3BNT, had iets bijzonders meegebracht: een Cossor radio, model 527/X lijkend op een koekblik, die de Verenigde Naties begin jaren ´50 in Afrika verspreidde. De radio ontving in de tropenband en was goed afgeschermd tegen zand en insecten. Voeding middels een externe 90 V batterij zoals in de die tijd gebruikelijk was. Het exemplaar van Marten zag er nog prachtig uit (zie foto -volgt-) en was duidelijk nooit in Afrika geweest.

Huishoudelijke deel

Vooruitblik op de vele komende evenementen zoals 21 juni Kids Day, 9 en 10 mei Mills on Air, 9 mei Lichtmis antenne meetdag, 14 mei de Jutberg, 30 mei Beetsterzwaag en het Veron Pinsterkamp. Menno, PA0DML, heeft alvast het terrein van camping de Bronzen Eik in Sellingen verkend en dat ziet er goed uit: er zijn 5 velden, een aparte ingang, geen storing, of hoge bomen en het is zandgrond.
Jur, PA3FUH, geeft een korte samenvatting van de Veron VR waar e.e.a. met gebak te vieren was: Veron 70 jaar en IARU 90 jaar. Helaas loopt het ledental van de Veron terug. Hadden we in 1983 er 12705, in 2013 is dat teruggelopen naar een 6744. Opmerkelijk is dat tegelijk het Agentschap Telecom (AT) een stijgend aantal zendamateurs noteert!
De PR-cie heeft een nieuw logo in kleur geïtroduceerd dat een golfpatroon in kleur voorstelt. Plan is in 2016 ter promotie een Open Huis te organiseren bij zendamateurs. Verder zal niet deelnemen aan de beurs in Friedrichshafn.
De EMC-cie. gaat iets veranderen in de verwerking van individuele klachten. De bedoeling is dat die wat meer bij het AT terechtkomen, want dat gebeurt blijkbaar te weinig. Procedure is mogelijk via de website.
Delfsail 2016 met als vraag of er belangstelling is voor deelname. Dat is het geval, zodat we de komende maanden beginnen met het leggen van de contacten en verdere planning. Belangstellende afdelingsleden voor de organisatie kunnen zich uiteraard melden bij het bestuur. Bij de vorige Delfsail bemande PI4EMS de radiohut op een mijnenveger en hopelijk weten we er weer iets bijzonders van te maken.

 

Afdelingsbijeenkomst april, “Russisch radio materiaal” door Dick, PA2DTA,10 april 2015

Eerst wordt een opstelling geteste die geluid overzend via gemoduleerd licht in de IR band, anders gezegd “een door spraak gemoduleerde gloeilamp”(zie foto). Aan beide zijden bestaat het optiek uit een telescoop voor gebruik aan land. Overdracht over ongeveer 10 km zou mogelijk moeten zijn.militaire spionageset
Dick, PA2DTA, bespreekt de bijzondere eigenschappen van Russisch materieel: keuze voor onderdelen gestuurd door aanbod, onverwachte bedieningselementen, meegeleverde reserve onderdelen met specs die soms wel een factor 10 beter zijn dan NAVO spul, degelijke uitvoering tot soms idioot zwaar. Veel materiaal heeft nu een min of meer museale waarde en is niet langer bedoeld voor gebruik.

Huishoudelijke deel

Korte bespreking van de voorstelen voor de komende VR.

 

Afdelingsbijeenkomst april, “antennes en 500 kHz” door Menno, PA0DML, 13 maart 2015

Menno, PA0DML, heeft verschillende zelfbouw projecten meegebracht voor de 500 kHz. Deze band blijkt bijzondere eisen te stellen aan apparatuur en bekabeling. Hoe bijzonder blijkt onder andere uit kabeldoorvoeren. Om storing tegen te gaan wordt een aparte onderdrukkerschakeling gebruikt met hulpantenne die de ruis opppikt. (zie foto schema -volgt-)
In Nederland is slechts een tiental zendamateurs actief op deze band.

Huishoudelijke deel

Jur, PA3FUH en Kees, PA3BBO, gaan naar de komende VR van de Veron.
Het onderwerp slimme meters wordt kort besproken. Slimme meters worden geplaats bij zonnepanelen voor opwekking van stroom. Ervaring leert dat de Landis & Gyr meters goed uit de bus komen; helaas heeft men hier geen vrije keuze in.
Remmelt en Arnold wijzen nog eens op de 70 cm huisfrequentie.

 

Afdelingsbijeenkomst januari, de Huishoudelijke Vergadering 9 jan 2015

Tijdens de jaarlijkse huishoudelijke vergadering van 9 januari 2015 is het toch weer gelukt een nieuw bestuur te vormen en kan de afdeling voort blijven bestaan.

De nieuwe bestuursleden zijn:

Voorzitter: Jur Kuipers PA3FUH

Secretaris: Henk Emmelkamp PA7HWE

Penningmeester en webmaster: Jan Jonkman PE1RYM

Bestuurslid: Menno van der Deen PA0DML